Op 21 december 2016 bereikte ons het volgende bericht van Sebastiaan Vos, kartrekker van de afvalbeheergroep. Wij zijn het met Sebastiaan eens en willen hem bedanken voor zijn inzet en zijn toezegging voor 2017 om te helpen bij een schoon Nobelhorst.
Zoals bijgevoegd is duidelijk te zien hoe een groot deel van Nobelhorst (maar waarschijnlijk ook van buiten Nobelhorst) er een zooitje van maakt. Wanneer de rest BID vol zit, wordt het er stelselmatig naast gegooid. Of het wordt in andere BID’s gepropt waardoor de inhoud ervan vaak niet meer goed kan worden aangeboden en de hele partij wordt afgekeurd. Ik als bewoner van Nobelhorst schaam mij diep, hoe een groot aantal bewoners, mijn dorpsgenoten/ buurtschapsgenoten omgaat met hun afval. Ik ben vanmiddag 2 uur bezig geweest omdat ik het niet langer kon aanzien. En bij het in de handen nemen van alle zakken die naast de container stonden voelde ik gewoon de grondstoffen. Zo zonde. Voorlichting is dringend noodzakelijk. Meteen ook het omliggende terrein schoongemaakt.
Ik wil me voor 200% inzetten om samen met stadsreiniging/ gemeente goede voorlichting / opvoeding / coaching te doen naar alle bewoners van Nobelhorst.
Na de actie van Sebastiaan Vos: