Laden Evenementen

Beste bewoners van Nobelhorst,

Als onderzoekers bij de Ombudsman Metropool Amsterdam zijn wij bezig met een onderzoek naar het participatieproces in Nobelhorst. Ons doel is om een diepgaande evaluatie te maken van het participatieproces, waarbij we ons specifiek richten op de thema’s verwachtingen en vertrouwen. We zijn ervan overtuigd dat jullie perspectieven en ervaringen van onschatbare waarde zijn om een volledig beeld te krijgen van de gebeurtenissen, de interactie met de gemeente en jullie individuele belevingen.

Datum: Dinsdag 19 september 2023 

Tijd: Inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur, en we ronden uiterlijk om 22.00 uur af

Locatie: Buurtschuur Midden Nobelhorst

Doel van de bijeenkomst: Tijdens deze samenkomst willen we graag naar jullie inzichten en ervaringen luisteren met betrekking tot het participatieproces in Nobelhorst. We zijn tevens geïnteresseerd in jullie ideeën voor verbeteringen en de lessen die getrokken kunnen worden voor toekomstige participatieprocessen en andere gemeentelijke initiatieven.

Agenda:

  1. Welkom en introductie – We trappen af met een kort welkomstwoord en een beknopte uitleg over het doel van de avond.
  2. Uitwisseling van ervaringen – Dit vormt het kernonderdeel van de avond. We willen graag van jullie vernemen hoe jullie deelname aan het participatieproces in Nobelhorst hebben ervaren. Wat verliep goed en wat zijn mogelijke verbeterpunten?
  3. Analyse en discussie – Samen zullen we de gedeelde ervaringen onder de loep nemen en dieper ingaan op mogelijke oorzaken en oplossingen.
  4. Afronding en vervolgstappen – We sluiten de avond af met een bespreking over mogelijke vervolgstappen in ons onderzoek en hoe we jullie input kunnen benutten om waardevolle aanbevelingen te formuleren.

 

We willen graag benadrukken dat deze avond volledig gericht is op het horen van jullie stem en het verzamelen van waardevolle informatie voor ons onderzoek. Vertegenwoordigers van de gemeente zullen niet aanwezig zijn. Wij hebben separate momenten voor gesprekken met gemeentelijke betrokkenen.

 

Jullie deelname en bijdrage zijn cruciaal om een helder beeld te verkrijgen van het participatieproces in Nobelhorst. We hopen van harte dat we jullie mogen verwelkomen op 19 september in de buurtschuur. Voor jullie comfort voorzien we koffie, thee en koekjes.

 

Met vriendelijke groet,

Mirthe de Kok en Aldert Bergstra

Deel dit verhaal! Kies je platform!

Geef een reactie