Inmiddels is er diverse malen contact geweest met de Gemeente en de afdeling Stadsreiniging over de situatie m.b.t. de huidige afvalcontainers  (BID’s) en de capaciteit die veel te weinig blijkt.

Er zouden reeds in juli 2016 containers (BID’s) bij het Nobelhuis geplaatst worden. Wij hebben inmiddels de toezegging dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren begin 2017. De exacte datum is op dit moment nog niet bekend.

De recente metingen van afval zijn gedaan door de gemeente – de pilot van 2016 is mislukt: er wordt nog onvoldoende afval gescheiden in Nobelhorst.

De gemeente heeft ook vanuit de wijk verontrustende signalen gehoord. Er is ongedierte gesignaleerd en er wordt vuilnis gedumpt. Derhalve is Nobelhorst door de gemeente vlak voor kerst 2016 aangemerkt als dumpplek. Dit zodat er boetes kunnen worden opgelegd door de betreffende afdelingen als er bijvoorbeeld vuilnis naast de containers wordt geplaatst.  Tevens wordt Nobelhorst nu dagelijks aangedaan om de overlast te beperken.

Wij roepen bewoners op toch vooral het afval te scheiden, zodat er minimaal restafval ontstaat.

Vanuit Stadsreinigingen zullen er in 2017 sessies georganiseerd worden over afvalinzameling. Er zal mening aan alle inwoners gevraagd worden: een huis een stem. Bij deze stemming zal de privacy van ieder lid gewaarborgd zijn. Elke bewoner heeft de keuze voor OID, containers of combinatie. Vanuit buurtschap Nobelhorst Midden is er een procedure voorgesteld voor een stemprocedure deze is aangenomen tijdens de ALV van 30-11-16. Dit zal een schriftelijke stemming zijn en anoniem.

Op dit moment zijn de data van de sessies en de exacte invulling van deze sessies niet bekend. Actie ligt bij de gemeente in deze.

Voor de duidelijkheid als er na de pilot voor rolcontainers zou worden gekozen is dat een papier, plastic en GFT bak. Voor het restafval zal men toch naar een grote container (OID) moeten. Er wordt namelijk geen restafvalrolcontainer aangeboden door de gemeente.