Bouwveld 6 is bijna klaar om bebouwd te worden! Om ervoor te zorgen dat het bouwverkeer zo min mogelijk overlast geeft aan de bewoners in de buurt, wordt er tijdelijk een speciale bouwweg van puin aangelegd. De bouwweg is bedoeld voor doordeweeks bouwverkeer naar veld 6.

De tijdelijke bouwweg loopt vanaf bouwveld 6 diagonaal tot aan de Nobellaan, ter hoogte van de buurtschuur (zie kaartje). Zo hebben inwoners minder last van het zware bouwverkeer door de buurt. Het gebruik van de bouwweg geeft mogelijk bij langdurig droogweer enige stofvorming.

In het najaar – nadat de bloembollen verdwenen zijn – wordt de tijdelijke bouwweg opnieuw verplaatst. Dan loopt de weg parallel aan de bosrand tot aan de Kievitsweg.