De “grondstoffen” pilot is nu bijna een half jaar aan de gang. In februari is een eerste meting gedaan door de gemeente van de inhoud van de restafval container. Hieruit bleek dat de inhoud veel stoffen bevat die niet bij het restafval horen, die niet naar de verbrandingsoven had gehoeven. Begin juli krijgen we de resultaten van een tweede meting. Wat al wel duidelijk is, is dat we er nog lang niet zijn. Dit is ook zichtbaar aan overvolle restafval containers twee dagen na leging. Daarom zal er meer aandacht gegeven gaan worden aan beter scheiden en hoe makkelijk dit eigenlijk is. En waar we het met z’n allen voor doen. Een eerste aanzet daartoe is gegeven op de zomermarkt 18 juni jl. Hoe eerder we aan de doelstelling van de gemeente ‘Stad zonder afval’ kunnen voldoen, hoe beter. Er is al de nodige aandacht als het gaat om dumpingen, maar we moeten vooral de focus op ons zelf houden. Half juli is de werkgroep weer bij elk gekomen, helaas is er vanuit de gemeente nog geen verslag beschikbaar met feiten en cijfers.