Op 4 februari 2022 bracht wethouder Veeningen een bezoek aan Nobelhorst en sprak met vertegenwoordigers van de drie buurtschappen.

Eén van de gespreksonderwerpen was het ontbreken van welzijnsvoorzieningen in Nobelhorst.

Opbouwwerker Clé Burger van stichting de Schoor gaf een toelichting op haar advies “Advies vernieuwend welzijn Almere Hout_met jaarplan2022 wat zij in opdracht van de gemeente Almere heeft opgesteld.

Bij de start van de ontwikkeling van Nobelhorst was het niet de bedoeling dat taken die in de rest van de stad bij welzijnsorganisatie de Schoor liggen overgenomen zouden worden door de buurtschappen. Wij hebben ook al eerder aangegeven dat dit niet iets is wat door de buurtschappen opgepakt kan worden, omdat dit een specialistische aanpak vergt. De gemeente zou hier ook een rol in houden.

Denk hierbij aan armoede bestrijding, beginnende jeugdzorg ed. Clé maakt onder andere een punt dat er binnen Nobelhorst niets is geregeld of op de planning staat om dit te organiseren binnen het sociaal domein en dat zij zich met name zorgen maakte rondom de jeugd tussen 10 en 16. Dit heeft de potentie om uit te groeien tot een probleem binnen een aantal jaar.