Na drie jaar functioneren van het eerste buurtschap en in aanloop naar de aanstaande oprichting van het tweede en derde buurtschap in Nobelhorst, is het buurtschap geëvalueerd. De evaluatie is gebaseerd op een documentenanalyse, interviews met direct betrokkenen (bewoners, bestuursleden, Ymere en gemeente Almere) en een rondetafelgesprek naar aanleiding van de voorlopige conclusies en aanbevelingen. De terugkoppeling aan de geïnterviewde bewoners en het projectteam heeft op 18 mei plaatsgehad. De samenvatting voor alle bewoners komt nog, wellicht in een aparte informatieavond. Deze zal georganiseerd worden door het projectteam.