De inrichtingsplannen zijn voor de zomer naar de bewoners van de Bosrandbuurt (veld 2 en 5) gestuurd.

Om het plan helemaal definitief te maken is een laatste stemming nodig.

De gemeente wilde graag digitaal stemmen, de statuten van onze vereniging staan dit helaas niet toe. Derhalve zal of schriftelijk of persoonlijk een stem uitgebracht moeten worden.

Tevens is de stemming vertraagd doordat het inrichtingsplan van veld 2 aangepast  is ivm een bouwfout van Duravermeer. Hier is ook met direct omwonenden over gesproken.

De gemeente heeft ons toegezegd dat ze uiterlijk volgende week duidelijkheid geven hoe zij dit gaan organiseren.

Onderstaand de inrichtingsplannen van veld 2 en 5:

ip5c1b-bouwveld-2-maart-2013-1-200-inrichting-000ip5c1l-bouwveld-5-tekening-000