De afgelopen maanden is er door de gemeente, werkgroep Speelvoorzieningen en de firma Eibe (speeltoestellen leverancier) druk gewerkt aan het uitwerken van speelvoorzieningen voor de Brink. Eind september heeft de werkgroep een voorstel ontvangen met twee opties.
Op basis hiervan, is de werkgroep speelvoorziening bij elkaar gekomen en hebben de kinderen van Sterrenschool Universum gestemd. Optie 2 ‘ Varen en een ontdekkingsroute rondom de archeologische vindplaats’ met 4a de visfuik was de favoriet, maar omdat dit een hoge financiele bijdrage vereist, is gekozen voor 4c.
Bijgaand optie 2 weergegeven in een situatieschets. De stapstelten (nr 1) zullen vervangen worden door de al aanwezige keien, aangezien de stelten budgetair niet haalbaar zijn.

Het is fantastisch dat er voor de Nobelhorst kinderen een super speelvoorziening gerealiseerd kan worden (piratenschip Jago, klimtoestel Druon, balanceerbrug Salvia, touwbrug, huisje Finlo, waterspel en platform Yola, acqua zwengelpomp, waterbassin Timor en boomstamgoten).

De gemeente is enorm creatief geweest met het budget. Dank voor allen die dit realiseerbaar maken.

Op maandag 30 januari zal de definitieve terreininrichting op de Brink gestart worden. De gemeente gaat ervan uit dat komend voorjaar de toestellen geplaatst zullen worden.