De wijk Nobelhorst wordt ontwikkeld als sociaal duurzame wijk. Een wijk waar bewoners en ondernemers niet alleen hun woning en/of bedrijfsruimte kopen en/of ontwikkelen, maar ook de omgeving mede kunnen bepalen, inrichten en beheren. Om dit te realiseren worden de bewoners en ondernemers in de wijk lid van een zogenaamd Buurtschap. In april 2013 is het eerste Buurtschap opgericht. Het eerste Buurtschap bereikt binnenkort haar grens van 300 leden. De oprichting van een tweede Buurtschap is daarom noodzakelijk.

Evaluatie

In het voorjaar van 2016 is de eerste periode van de buurtparticipatie geëvalueerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het Buurtschap een positieve bijdrage heeft op de ontwikkeling van Nobelhorst. Op 6 oktober jl. heeft het college de raad hierover geïnformeerd. Op basis hiervan heeft het college het voornemen om op korte termijn een tweede en een derde Buurtschap en op langere termijn een vierde en een vijfde Buurtschap op te richten. Voorafgaand aan de oprichting van de Buurtschappen 4 en 5 worden de Buurtschappen 1 tot en met 3 geëvalueerd.