Zoals de meeste bewoners gemerkt hebben zijn ze gestart met de werkzaamheden in de Vaartuinenbuurt.

Onderstaand de planning die met ons gedeeld is door Duravermeer. Vanzelfsprekend doen zij er alles aan om eventuele overlast te voorkomen.

Heiwerk

Zoals jullie wellicht hebben gezien worden momenteel, ondanks de vorst, de heipalen geslagen. Nadat de palen zijn geslagen voert de gemeente hierop een controle uit.

Naar verwachting is dit in week 6 gereed.

Als de controle van de gemeente is uitgevoerd kunnen de balken op de heipalen worden bevestigd. Deze werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd met vorst omdat de balken onder het maaiveld op de palen komen.

Naar verwachting, maar nog zeer afhankelijk van het winterweer, starten wij met het leggen van de eerste balken in week 8.

Verdere planning

Onderstaande planning is een prognose en kan nog worden bijgesteld.

–       Leggen begane grondvloer vanaf week 13

–       Stellen wanden vanaf week 15

–       Leggen verdiepingsvloeren vanaf week 16