3 februari 2017, 20:10 uur

Mededeling namens het bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden inzake afvalsysteem

Het scheiden van afval is een opgave voor ons allemaal. De doelstelling is om in 2020 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Op dit moment staat het gemiddelde in Almere op 181 kg.

We vinden het als bestuur belangrijk dat onze inwoners hun afval optimaal kunnen scheiden, passend bij de wensen die zij hebben. Ons is door de stadsreiniging toegezegd dat in een aantal informatieavonden de verschillende manieren zouden worden toegelicht waarna een enquete zou plaatsvinden. Niet de methodiek maar het doel zou leidend zijn voor de keuze van het systeem. Zelfs een combinatie zou tot de mogelijkheden behoren.

Afgelopen week hebben wij via de Stadsreiniging te horen gekregen dat er gekozen is voor rolcontainers, hierbij doen zij de gemaakte afspraken te niet en sluiten niet aan bij de wensen van onze leden. Als bestuur hebben wij het dan ook noodzakelijk geacht om een onderzoek te houden onder onze leden en onder de toekomstige buurtschappen.

Dit onderzoek loopt tot maandag 6 februari 12:00 uur, recente ontwikkelingen noodzaken ons tot het eerder communiceren met jullie. In de bijlage in dit bericht vinden jullie de brief die wij aan het projectteam hebben verzonden met de mededeling dat wij voornemens zijn om dit document naar de raad, het college en de raadsfracties te mailen en een afschrift naar de media.

Maandagavond zal een delegatie van de gemeente aansluiten bij onze bestuursvergadering. Op basis van deze vergadering zullen wij besluiten of vervolgstappen noodzakelijk zullen zijn.

Wij zullen jullie hiervan op de hoogte stellen, net als de uitslag van de gehouden peiling.

Indien er vragen zijn verzoeken wij u deze te stellen via de mail aan het bestuur.

 

Het bestuur buurtschap Nobelhorst Midden,

 

Jacquelina Hartong, voorzitter

Netty Woons, secretaris

Bianca Bolognese, penningmeester

Coos Boomsma, lid bestuur

Debbie Gerits, lid bestuur


Bijlage brief participatie dd 1-2-2017:

20170201 Brief participatie