Momenteel wordt er gewerkt langs de Nobellaan, deze werkzaamheden zijn voor de aanplant van de laanbomen. Er komen langs de Nobellaan (tussen de Buurtschuur en de Kievietsweg) bomen (beuken) te staan op dezelfde wijze als langs de Marie Curielaan (dus op een lichte verhoging, een terp) . De bomen zelf worden geplant in de tweede helft van maart. In dit deel komen de bomen (tijdelijk) dichter op elkaar te staan dan het eerder aangeplante deel langs de Marie Curielaan, dit doen we zodat we later de bomen ook in de Nobellaan langs het fietspad kunnen plaatsen.