Woensdagavond 31 mei 2017 hebben de communicatiewerkgroepen van de Buurtschappen Midden, Noord en Zuid kennisgemaakt.

Onder leiding van Jan Voskamp (kwartiermaker Nobelhorst) heeft Buurtschap Midden haar ervaringen gedeeld om zo de nieuwe Buurtschappen te voorzien van inspiratie, ideeën maar ook valkuilen.

De komende weken worden de ideeën geïnventariseerd en uitgewerkt om de nieuwe Buurtschappen aan te sluiten op de huidige website (www.buurtschapnobelhorst.nl). Elk Buurtschap krijgt daar haar eigen pagina en het Buurtschap is vrij om dan zelf de invulling te bepalen.

Op dinsdag 11 juli 2017 komen de werkgroepen weer bij elkaar om concrete afspraken te maken zodat de nieuwe Buurtschappen ook van start kunnen. De verschillende werkgroepen hebben allemaal een gemeenschappelijk doel en dat is alle bewoners van Nobelhorst te voorzien van informatie. Deze avond was een mooie kick-off van een goede samenwerking.