De definitieve inrichting van het openbaar gebied in het bouwveld 5C1L start vanaf medio augustus (zie kaartje). De Charles Wilsonstraat en de Gustav Hertzstraat krijgen hun definitieve bestrating, parkeervakken, groenvakken en verlichting. Bewoners hebben meegedacht over de inrichting van het openbaar gebied.

 Gefaseerde aanpak

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd en neemt ongeveer 3 maanden in beslag. Bewoners van beide straten krijgen twee weken voor de start van de werkzaamheden in hun straat een brief van de aannemer. Hierin staat wanneer er waar wordt gewerkt, zodat bewoners hiermee rekening kunnen houden.

Uitgesteld tot na de bouwvak
Aanvankelijk stonden de werkzaamheden gepland vanaf mei. Door een vertraging in de aanbestedingsprocedure verschoof echter de planning van de uitvoering. Dit betekende dat het werk in de zomervakantie zou worden uitgevoerd, een periode waarin juist veel bewoners thuis zijn. Om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken is daarom ervoor gekozen om pas te starten met het werk na de bouwvak.