Wij willen iedereen bedanken voor de input voor de schouw. Wij hebben alle knelpunten geïnventariseerd en zijn op basis van deze knelpunten de wijk doorgelopen. Vanuit Buurtschap Midden waren Jacquelina en Fred aanwezig en vanuit de gemeente Freek Rebel (beheermanager), Bert van Spil (gebiedsadviseur) en Esther Ripken (wijkregisseur). De knelpunten zijn in een aantal hoofdgroepen ondergebracht. Het Buurtschap heeft de inventarisatie van deze knelpunten met foto’s ter onderbouwing, overhandigd aan de gemeente en zij nemen deze lijst mee ter beoordeling. Wij hebben de gemeente gevraagd om na de zomer hierop terug te komen, maar ze wel verzocht om een eerste terugkoppeling. Onderstaand kunnen jullie deze lezen:
 
Groenonderhoud
Gemeente en Buurtschap zijn het eens dat in Buurtschap Midden een inhaalslag gedaan moet worden.  Planvorming wordt de komende maanden uitgewerkt. In het plantseizoen van de winter 2021/2022 is het de bedoeling om herstelwerkzaamheden uit te voeren.
 
Ten aanzien van het hofje aan de Max Planckstraat, dit was eerder in zelfbeheer uitgegeven. Helaas is het niet gelukt om dit zelfbeheer aan te houden. De gemeente heeft besloten het onderhoud zelf te gaan uitvoeren. Dit wel binnen de bestaande richtlijnen voor het onderhoud van de Stad. Opgemerkt moet worden dit door bezuinigingen dus sober en doelmatig zal zijn. Als de bewoners het mooier willen en bereid zijn daar een inspanning op te leveren dan kunnen zij dit aangeven bij de wijkregisseur en het Buurtschap.
 
Op verzoek van een aantal bewoners van het Hofje Marconistraat wordt verder onderzocht, in samenspraak met hen, wat de mogelijkheden zijn voor aanpasing. 
 
Inmiddels is de gemeente zover dat waar nodig, zelfbeheerovereenkomsten afgesloten kunnen worden.
Hiervoor kan ook de wijkregisseur benaderd worden via: https://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/melding-openbare-ruimte
 
Inrichting
Uit het inrichtingsplan zijn nog bepaalde onderdelen niet gerealiseerd (ontmoetingsroute, steiger etc). Oorzaak zijn o.a. de bezuinigingen op het beheer van de stad. Bijvoorbeeld vissteigers, deze worden elders in de stad verwijderd en daarom worden nieuwe steigers in Nobelhorst niet gerealiseerd. De openstaande punten worden meegenomen ter beoordeling door de gemeente, 
 
Reiniging
De wijze waarop de gemeente omgaat met de afvalinzameling staat vermeld op de website
https://hout.almere.nl/wijken-in-almere-hout/nobelhorst/afvalinzameling-in-nobelhorst
Mocht een restbak vol zijn dan kan een melding openbare ruimte (mr’s) gedaan worden.
 
Verkeersituatie
De brede stoepen maken het mogelijk dat auto’s hiervan gebruik gaan maken. Met name de pakketbezorgers veroorzaken overlast. Inmiddels is de politie meer gaan controleren en monitort de gemeente de situatie. Een tip: spreek uw pakketbezorger erop aan als dit zich voordoet. Vaak zijn het vaste bezorgers op een wijk en met de juiste toon zullen zij zich ook meer gaan thuis voelen in ‘hun’ wijk en snelheid en parkeren aanpassen
 
Een ander onderwerp wat ons bezig houdt is de snelheid van voertuigen. Ter plekke hebben wij kunnen vaststellen dat sommige inwoners de geldende beperkingen negeren.  Van gedachte is gewisseld hoe hier mee om te gaan. De gemeente gaat dit verder onderzoeken, maar op de korte termijn zijn geen maatregelen te verwachten.
 
Al met al was de rondgang een vruchtbare start van een hernieuwde samenwerking tussen de bewoners, het buurtschap en de gemeente.