Vanaf vrijdag 5 november houden wijkregisseur Esther Ripken en buurtconciërge Kees Grobecker een inloopspreekuur in de informatieschuur. U kunt dan langskomen zonder een afspraak te maken.

Het gezamenlijk spreekuur van de wijkregisseur en de buurtconciërge is iedere eerste vrijdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur in de informatieschuur aan de Nobellaan.

Waarvoor kunt u buurtconciërge Kees benaderen?

De buurtconciërge heeft contacten met aannemers van particuliere ontwikkelaars. (Aannemers die voor de gemeente Almere werken horen hier niet bij).

Hij maakt afspraken met deze aannemers over gebruik van openbaar gebied, de veiligheid rond de bouwplaat, het eventueel afsluiten van wegen. Hij ziet er op toe dat deze afspraken worden nagekomen en dat wettelijke regels worden nageleefd. Hij adviseert ook de gemeente op het gebied van objectvergunningen en heeft contacten met de gemeentelijke toezichthouders van bouw en infra, reiniging en met de wijkregisseur.

U kunt dus bij hem terecht over problemen die particuliere ontwikkelaars aangaan.

Waarvoor kunt u wijkregisseur Esther benaderen?

Wijkregisseurs weten wat er in de wijk speelt en met die kennis zijn zij een schakel tussen u en de gemeente. U kunt hen alles vragen en zij wijzen u door naar de juiste persoon Zo komt u verder met uw ideeën en wensen voor uw wijk. Een wijkregisseur staat ook in contact met scholen, bewonersorganisaties, politie etc. Zo kunnen de zij u verbinden aan alle voor u belangrijke partijen in de buurt.

Waar kunnen wijkregisseurs bij helpen?

Wijkregisseurs helpen u graag bij ideeën voor uw wijk of vragen. Heeft een u idee waar u samen met buurtgenoten mee aan de slag wilt? Denk bijvoorbeeld aan:

Een ‘zelfbeheer plek’, het onderhoud een stuk groen bij u in buurt. Samen zorgt u voor een stuk groen en werkt u aan verbinding in uw wijk.

Het organiseren van een activiteit in uw straat of wijk.

De wijkregisseur denkt mee, kijkt wat mogelijk is en helpt contact te leggen met andere partijen.

Wat kunt u zelf regelen?

Er zijn ook zaken die u zelf kunt regelen. Denk aan:

  • Ziet u op straat iets dat niet in orde is of is u afvalbak niet geleegd? Geeft dit door via een melding openbare ruimte. 
  • Het aanvragen van een invalide parkeerplaats of inrit kan via de links.
  • Wilt u dat het grofvuil wordt opgehaald, maak dan een afspraak.
  • Als u meer wilt weten over het wijkbudget of deze wilt aanvragen voor uw wijkinitiatief, dan vindt u alle informatie online.

Voor meer informatie over Nobelhorst kunt u kijken op [almere.nl/nobelhorst]almere.nl/nobelhorst