De afgelopen periode heeft Nobelhorst bij de pers, raadsleden, politie en de burgemeester extra aandacht gekregen. Aanleiding was eind januari de serie diefstallen van auto-onderdelen. In een bijeenkomst met de VVD is vooral de veiligheid en afvaloverlast in de wijk besproken.

Resultaat was in ieder geval dat de politie in de avond en in de nacht extra surveillance ging uitvoeren. Gelukkig is het tot op heden rustig gebleven. Conclusie van de gesprekken was wel dat hier sprake moet zijn geweest van een georganiseerde bende die ook in andere wijken van Almere had toegeslagen.

Tijdens een tweede gesprek met raadsleden, op 18 februari 2022, zijn we wat dieper op de klachten van bewoners/buurtschappen in gegaan. We hebben zowel de raadsleden als de burgemeester – die 3 maart jongstleden ook een bezoek aan Nobelhorst bracht en samen met een vertegenwoordiging van de vier buurtschappen door de wijk liep – een document overhandigd waarin onze klachten en wensen verzameld zijn.

Al met al zijn dit veel punten, maar dat zal jullie als bewoners niet vreemd voorkomen. Veel klachten zijn terug te leiden naar het feit dat fase 1 (buurtschappen Noord, Midden en Zuid) van Nobelhorst na 9 jaar nog steeds niet af is. Kijk maar naar de bestrating, bruggen, verlichting en de beplanting. Meer hierover in het document: Aandachtspunten Nobelhorst v6 maart 2022

Dit document is ook verspreid aan alle fracties van de Gemeente.

De VVD heeft onze wijk op de agenda van de gemeenteraad gezet. Donderdag 10 maart sprak ons bestuurslid Arjen Benning tijdens de politieke markt – namens de buurtschappen-  de aanwezige raadsleden toe.  Deze raadsvergadering kan u hier terugkijken. De politieke partijen waren er over eens dat er antwoord moet komen op de vele punten. algemeen toegezegd is dat ze ons op korte en lange termijn willen helpen op alle aangedragen punten. Op korte termijn oa: het (compleet) afmaken van fase 1, afvalproblematiek, verlichting, vaste busverbinding en meer surveillance in Nobelhorst. Hopelijk leidt dat ertoe dat de gemeente werk maakt van alle opmerkingen en klachten, zodat we over afzienbare tijd in een wijk wonen die naar onze tevredenheid helemaal af is.

Wij hebben ook het ontbreken van faciliteiten op de kaart gezet. Wij hebben aangegeven dat de bewoners, zoals beloofd tijdens aankoop grond/huis, hun kleine winkeltjes (faciliteiten) willen conform bestemmingsplan en niet nog meer parkeerterrein. 

Op 7 april is er weer een voortgangsoverleg met de gemeente. We blijven de knelpunten op de kaart zetten en in overleg met de gemeente in deze. Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben dan kunnen jullie die mailen naar bestuur@buurtschapnobelhorst.nl