FAQ items aan het laden...
Werkgroep Afval( Grondstoffen)2020-05-13T09:26:44+02:00

Werkgroep Afvalbeheer

Nobelhorst wil gaan voor duurzame afvalinzameling. Dit betekent dat zoveel mogelijk afval gerecycled kan worden. Dat kan alleen als iedereen inderdaad het afval goed scheidt.

Om de pilot met de Bovengrondse Inzamelings Depots goed te laten slagen is er een afvalbeheergroep samen gesteld, verschillende bewoners vormen samen met stadsreiniging deze groep. Met deze groep is een ronde door de wijk gemaakt om te kijken waar de beste plekken zijn om deze BID’s te plaatsen.

401, 2017

Een persoonlijke noot van Sebastiaan Vos

Op 21 december 2016 bereikte ons het volgende bericht van Sebastiaan Vos, kartrekker van de afvalbeheergroep. Wij zijn het met Sebastiaan eens en willen hem bedanken voor zijn inzet en zijn toezegging voor 2017 om

401, 2017

Update afvalpilot

Inmiddels is er diverse malen contact geweest met de Gemeente en de afdeling Stadsreiniging over de situatie m.b.t. de huidige afvalcontainers  (BID's) en de capaciteit die veel te weinig blijkt. Er zouden reeds in juli

1609, 2016

Inzameling van papier en textiel

De gemeente zal in Nobelhorst oud papier, karton en textiel inzamelen. De opbrengsten van de inzameling van de BIDs/OIDs (bovengrondse inzamel depots of ondergrondse inzamel depots) van papier, karton en textiel zullen voor de ouderraad

1609, 2016

Afvalbeheer

De werkgroep afvalbeheer is in overleg met de gemeente over de BID’s. Half September is er een extra restafval container (bovengronds inzamel depot) geplaatst door Stadsreiniging. Deze staat bij de kruizing Marie Curielaan - Hendrik

1309, 2016

Van het bestuur

Alle bestuursleden zijn democratisch gekozen . Het betreft een vrijwilligersfunctie die naar eer en geweten en gebruik makend van alle aanwezige kennis en netwerken wordt uitgevoerd. De bestuursleden kunnen en mogen naast hun bestuursfunctie ook

909, 2016

Zorgen ivm afvalinzameling Nobelhorst

Donderdagavond 8 september jl heeft het bestuur met het projectteam (Ymere, Gemeente, Makelaar, Projectmanager Gebiedsontwikkeling) overleg gehad. In dit overleg heeft het bestuur zijn zorgen geuit over de afvalinzameling, het afvaltoerisme en het ontbreken van